10/1999 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy
ikona P
Číslo předpisu 10/1999 Sb.
Částka 4
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 12. 1998
Rozeslán dne 19. 1. 1999
Platnost od 19. 1. 1999
Účinnost od 19. 1. 1999
Platnost do 31. 12. 2009
Ruší předpis 192/1988 Sb., 182/1990 Sb., 33/1992 Sb., 278/1993 Sb.
Provádí předpis 140/1961 Sb.
Novelizován předpisem 114/1999 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.