240/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 240/2022 Sb.
Částka 111
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 8. 2022
Rozeslán dne 31. 8. 2022
Platnost od 31. 8. 2022
Účinnost od 1. 9. 2022
Novelizuje předpis 49/1997 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 69/2006 Sb., 40/2009 Sb., 194/2010 Sb., 256/2013 Sb., 134/2016 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změna §4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Změny zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.

Změna §410 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změny §10, §16 a §33 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách.

Změny §22 a §23 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Změny zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.