455/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
ikona P
Číslo předpisu 455/2009 Sb.
Částka 145
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2009
Rozeslán dne 22. 12. 2009
Platnost od 22. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Provádí předpis 40/2009 Sb.
Novelizován předpisem 3/2012 Sb., 206/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Nařízením vlády se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.

Účinnost 1.1.2010.