429/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 429/2022 Sb.
Částka 193
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 2022
Rozeslán dne 21. 12. 2022
Platnost od 21. 12. 2022
Účinnost od 5. 1. 2023
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 123/1998 Sb., 121/2000 Sb., 40/2009 Sb., 111/2009 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Změna §11c zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Změna §270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změna §62 a §69 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Změny §2374, §2378, §2379, §2380, §2381, §2388, §2389 a vložen nový §2374a do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.