321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
ikona P
Číslo předpisu 321/2016 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2016
Rozeslán dne 3. 10. 2016
Platnost od 3. 10. 2016
Účinnost od 1. 12. 2016
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku.
Změny:

  • Změna v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se za §38w vkládají nové §38x „Výzva k prokázání příjmů“ až §38ze „Zvláštní ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku“ včetně nadpisů.

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změna v §227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, kde se slova "až na jeden rok" nahrazují slovy "na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem".