165/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 165/2020 Sb.
Částka 60
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 2020
Rozeslán dne 15. 4. 2020
Platnost od 15. 4. 2020
Účinnost od 1. 10. 2020
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 555/1992 Sb., 293/1993 Sb., 48/1997 Sb., 169/1999 Sb., 326/1999 Sb., 257/2000 Sb., 40/2009 Sb., 372/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a změna některých dalších zákonů.

  • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Změny v ustanoveních:

  • Změny v §2 a §3 v zákoně č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
  • Změna zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

Změny v ustanoveních:

  • Změny v §17 odst. 1 v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
  • Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §176 odst. 6 v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
  • Změny v §2, §4 a §7 v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
  • Změna v §49 odst. 1 v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
  • Změna v §29 v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).