58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 58/2017 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 1. 10. 2017
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 555/1992 Sb., 293/1993 Sb., 169/1999 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změny v §56 a §57 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 „Poradní komise“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • §5, §8 (změny),
  • vkládají se nové §12a „Vnitřní členění věznice s ostrahou“ a §12b včetně nadpisu,
  • §16, §33, §41, §46, §49, §58, §59, §64, §71, §72a, §74 (změny),
  • v části první hlavě IV se doplňuje díl 10 „Výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou“ (§2b) včetně nadpisu.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §3a „Poradní komise“ včetně nadpisu,
  • §4, §10 (změny).
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §324a „Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“ včetně nadpisu.
 • Změna v §4b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.