454/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
ikona P
Číslo předpisu 454/2009 Sb.
Částka 145
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2009
Rozeslán dne 22. 12. 2009
Platnost od 22. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Provádí předpis 40/2009 Sb.
Novelizován předpisem 2/2012 Sb., 359/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Nařízením vlády se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem.

Účinnost 1.1.2010.