259/2013 Sb. - Nález ÚS ze dne 23.7.2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení §289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
ikona P
Číslo předpisu 259/2013 Sb.
Částka 99
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 23. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 8. 2013
Platnost od 23. 8. 2013
Účinnost od 23. 8. 2013
Novelizuje předpis 40/2009 Sb., 467/2009 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 dne 23. července 2013 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Vladimíra Sládečka, Milady Tomkové a Michaely Židlické o návrhu Okresního soudu v Liberci na zrušení ustanovení §289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za účasti 1. Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 2. Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení,

takto:
  1. Ustanovení §289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se ve slovech "a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropnich látek, přípravků je obsahujících a jedů" ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
  2. Současně pozbývají platnosti ustanovení §2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropnich látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb., dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
  3. Návrh na zrušení zbývajících částí ustanovení §289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se odmítá.
Účinnost změn 23.8.2013.