360/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 360/2012 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 29. 10. 2012
Platnost od 29. 10. 2012
Účinnost od 1. 12. 2012
Novelizuje předpis 143/2001 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §4, §18 (změny),
  • vkládá se nová hlava IVa "DOZOR NAD ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY" (§19a) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a,
  • §20, §20a, §21, §21b, §21c, §21e, §21f, §21h, §22, §22a (změny),
  • vkládá se nový §22aa "Správní delikty orgánů veřejné správy" včetně nadpisu,
  • §22b (změny),
  • vkládá se nový §22ba "Upuštění od uložení pokuty a snížení pokuty" včetně nadpisu,
  • §22c (změny),
  • vkládá se nový §25b včetně poznámky pod čarou č. 21.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §248a "Zvláštní ustanovení o účinné lítosti" včetně nadpisu.

Účinnost změn 1.12.2012.