O opravě chyb 1. v zákonu č. 545/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, v českém i slovenském vydání, 2. ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, v českém i slovenském vydání
ikona P
Číslo předpisu REG 913302
Částka 33
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 10. 5. 1991
Rozeslán dne 10. 5. 1991
Platnost od 10. 5. 1991
Účinnost od 10. 5. 1991
Platnost do 30. 12. 2009
Opravuje předpis 140/1961 Sb., 545/1990 Sb., 20/1991 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.