139/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 139/2001 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 4. 2001
Rozeslán dne 26. 4. 2001
Platnost od 26. 4. 2001
Účinnost od 1. 7. 2001
Platnost do 31. 12. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.