343/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 343/2006 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 5. 2006
Rozeslán dne 3. 7. 2006
Platnost od 3. 7. 2006
Účinnost od 1. 10. 2006
Platnost do 30. 12. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  1. v §26 odst. 4 písmeno e) zní:
    "e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,",
  2. v §202 odstavec 1 zní:
    "(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.".

Účinnost změn 1.10.2006.