467/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
ikona P
Číslo předpisu 467/2009 Sb.
Částka 148
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 12. 2009
Rozeslán dne 28. 12. 2009
Platnost od 28. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Provádí předpis 40/2009 Sb.
Novelizován předpisem 4/2012 Sb., 259/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Nařízením vlády se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.

Účinnost 1.1.2010.