205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 205/2020 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2020
Rozeslán dne 27. 4. 2020
Platnost od 27. 4. 2020
Účinnost od 27. 4. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.5.2020, s výjimkou ustanovení a) čl. I bodu 31, které nabývá účinnosti 1.1.2021, b) čl. I bodu 74, které nabývá účinnosti 28.4.2021, a c) čl. I bodu 87, které nabývá účinnosti 27.4.2020.
Novelizuje předpis 634/1992 Sb., 48/1997 Sb., 258/2000 Sb., 164/2001 Sb., 373/2011 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny: - účinnost od 1.5.2020

  • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §23 odst. 3 v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Změny v §61 v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě.
  • Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. VII - Přechodná ustanovení

  • Změna v §30 odst. 2 písm. b) v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.