464/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
ikona P
Číslo předpisu 464/2023 Sb.
Částka 205
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 11. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 30. 12. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. X bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti 30.12.2023.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 265/1991 Sb., 266/1994 Sb., 273/1996 Sb., 13/1997 Sb., 49/1997 Sb., 77/2002 Sb., 194/2010 Sb., 234/2014 Sb.
Ruší předpis 320/2016 Sb.
Anotace

Změna §2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Změna §2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Změna §22a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Změny §1, §1a a §2 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Změna §22h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Změny §42d, §42g, §42i, §87, §89a a §94 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Změna §24 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic.

Změna §4b zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.

Změny §2, §11, §19 a §33 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Čl. X - Přechodná ustanovení. bod 3 a 4 účinnost 30.12.2023

Čl. XI - Zrušovací ustanovení.