302/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 302/2016 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 21. 9. 2016
Platnost od 21. 9. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) části první čl. I bodů 25 až 27 a 28, pokud jde o §19b až §19e, a částí druhé a čtvrté až šesté, nabývají účinnosti 21.9.2016, b) ustanovení části první čl. I bodu 28, pokud jde o 1. §19c odst. 3 písm. f) nabývá účinnosti dne 1.1.2020, 2. §19e odst. 3 písm. f) nabývá účinnosti dne 1.1.2019, c) ustanovení části první čl. I bodů 20 a 30, pokud jde o §20 odst. 1 písm. b), a bodů 34, 36, 38, 40 a 41, pokud jde o §20a odst. 3, která nabývají účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona (20.11.2017).
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 424/1991 Sb., 21/1992 Sb., 166/1993 Sb., 159/2006 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2017 s řadou výjimek, stanovených v čl. VIII.
V podrobnostech odkazujeme na úplný text této novely.