66/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 66/2017 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 1. 2017
Rozeslán dne 6. 3. 2017
Platnost od 6. 3. 2017
Účinnost od 1. 4. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) čl. I bod 8, čl. I bod 13, čl. I bod 20, pokud jde o §51, 52 a §53 odst. 2, čl. I bod 21, pokud jde o §53b odst. 1, 2, 3 a §53c odst. 1 až 8, a čl. I body 22, 24, 26, 27, 28, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 64, 66, 67, 68 a 69 nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES; den, kdy bylo toto oznámení zveřejněno, oznámí Ministerstvo zdravotnictví formou sdělení ve Sbírce zákonů; b) čl. I bod 20, pokud jde o §53 odst. 1, 3 a 4, a čl. I bod 21, pokud jde o §53a, §53b odst. 4, 5 a §53c odst. 9 a čl. I bod 70 nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES; den, kdy bylo toto oznámení zveřejněno, oznámí Ministerstvo zdravotnictví formou sdělení ve Sbírce zákonů; c) čl. I body 3, 4, 5, 7, 10, 16, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 48, 49, 54, 58, 61, 62, 63 a 65 nabývají účinnosti 1.12.2017.
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 48/1997 Sb., 378/2007 Sb., 234/2014 Sb.
Novelizován předpisem 290/2017 Sb., 262/2019 Sb.
Prováděn předpisem 308/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Tento zákon jako celek nabývá účinnosti dnem 1.4.2017 s výjimkami, které jsou stanoveny v čl. VIII, písm. a) až c). Výjimky stanovené v písm. c) odkládají účinnost vybraných ustanovení ke dni 1.12.2017. Výjimky stanovené v písm. a) a b) odkládají účinnost vybraných ustanovení k neurčitému dni závislém na oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie, který oznámí Ministerstvo zdravotnictví formou sdělení ve Sbírce zákonů [viz v podrobnostech čl. VIII, písm. a), b)].
Okazujeme v podrobnostech na úplný text novely.