36/2019 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 36/2019 Sb.
Částka 15
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 2. 2019
Rozeslán dne 14. 2. 2019
Platnost od 14. 2. 2019
Účinnost od 1. 3. 2019
Novelizuje předpis 304/2014 Sb.
Ruší předpis 134/2015 Sb.
Provádí předpis 234/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Předmět úpravy

Vláda nařizuje podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbu osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení.

  • Změny v §3 a vložení nového §6a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

§9 - Přechodná ustanovení

§10 - Zrušení nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance.