302/2014 Sb. - Nařízení vlády o katalogu správních činností
ikona P
Číslo předpisu 302/2014 Sb.
Částka 123
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2014
Rozeslán dne 18. 12. 2014
Platnost od 18. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Provádí předpis 234/2014 Sb.
Novelizován předpisem 399/2017 Sb., 158/2019 Sb., 352/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Předmět působnosti
Nařízení vlády stanoví katalog správních činností a jejich zařazení do jednotlivých platových tříd.