ikona Pikona R
353/2003 Sb. - Zákon o spotřebních daních

1 2 3 4 5 6 7
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5 6 7
353/2003 Sb. - Zákon o spotřebních daních
ikona P
Číslo předpisu 353/2003 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 9. 2003
Rozeslán dne 24. 10. 2003
Platnost od 24. 10. 2003
Účinnost od 24. 10. 2003
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení §4 odst. 1 s výjimkou písm. e) a h) a odst. 2, §13 s výjimkou odst. 2 písm. h), §20 s výjimkou odst. 2 písm. g) a i), §21, 117, 136, 138 a 140 nabývají účinnosti 24.10.2003 a ustanovení §2 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 2, §3 písm. b), h) a m), §4 odst. 1 písm. e) a h), §7 odst. 2, §8 odst. 2, §9 odst. 3 písm. g) a i), §11 odst. 1 písm. d), §13 odst. 2 písm. h), §14 odst. 2, 3 a 5, §20 odst. 2 písm. g) a i), §22, 23, 25, §26 odst. 11, §27, §28 odst. 5, 6 a 9, §29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, §49 odst. 8, 9, 10 a 11, §103 odst. 2, §104 odst. 2, §107 odst. 2 a 4, §109, §114 odst. 2 a 6, §118 odst. 2, 8 a 13, §119 odst. 5, §122 odst. 4 a §126 písm. b) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení §3 písm. a) a l), §7 odst. 1, §8 odst. 1, §11 odst. 1 písm. c), §13 odst. 2 písm. g), §20 odst. 2 písm. f) a h), §26 odst. 10, §35, §49 odst. 5, 6 a 7, §104 odst. 1, §107 odst. 1 a 3, §114 odst. 1 a 5, §118 odst. 1, 7 a 12, §119 odst. 4 a §126 písm. a) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1.5.2004).
Pr. př. je v úplném znění 373/2005 Sb., 43/2007 Sb.
Opraven předpisem REG 11100001
Ruší předpis 212/1992 Sb., 587/1992 Sb., 199/1993 Sb., 303/1993 Sb., 45/1994 Sb., 260/1994 Sb., 106/1995 Sb., 148/1995 Sb., 25/1996 Sb., 198/1998 Sb., 255/2002 Sb.
Novelizován předpisem 479/2003 Sb., 237/2004 Sb., 238/2004 Sb., 313/2004 Sb., 558/2004 Sb., 693/2004 Sb., 179/2005 Sb., 217/2005 Sb., 377/2005 Sb., 379/2005 Sb., 545/2005 Sb., 310/2006 Sb., 575/2006 Sb., 261/2007 Sb., 270/2007 Sb., 296/2007 Sb., 37/2008 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 245/2008 Sb., 309/2008 Sb., 87/2009 Sb., 281/2009 Sb., 292/2009 Sb., 362/2009 Sb., 59/2010 Sb., 95/2011 Sb., 221/2011 Sb., 420/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 18/2012 Sb., 407/2012 Sb., 500/2012 Sb., 38/2013 Sb., 299/2013 Sb., 308/2013 Sb., 344/2013 Sb., 375/2013 Sb., 201/2014 Sb., 267/2014 Sb., 331/2014 Sb., 157/2015 Sb., 315/2015 Sb., 382/2015 Sb., 188/2016 Sb., 243/2016 Sb., 453/2016 Sb., 65/2017 Sb., 183/2017 Sb., 4/2019 Sb., 80/2019 Sb., 277/2019 Sb., 364/2019 Sb., 229/2020 Sb., 299/2020 Sb., 343/2020 Sb., 584/2020 Sb., 609/2020 Sb., 261/2021 Sb., 93/2022 Sb., 131/2022 Sb., 177/2022 Sb., 179/2022 Sb., 286/2022 Sb., 234/2023 Sb., 346/2023 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 370/2003 Sb., 412/2003 Sb., 413/2003 Sb., 430/2003 Sb., 433/2003 Sb., 467/2003 Sb., 468/2003 Sb., 237/2005 Sb., 275/2005 Sb., 313/2005 Sb., 34/2007 Sb., 61/2007 Sb., 48/2008 Sb., 202/2014 Sb., 38/2017 Sb., 176/2017 Sb., 110/2018 Sb., 79/2019 Sb., 82/2019 Sb., 242/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o o spotřebních daních.
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále jen "vybrané výrobky") spotřebními daněmi a způsob značení a prodeje tabákových výrobků.
Spotřebními daněmi jsou
a) daň z minerálních olejů,
b) daň z lihu,
c) daň z piva,
d) daň z vína a meziproduktů a
e) daň z tabákových výrobků.
Účinnost
1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení
a) §4 odst. 1 s výjimkou písm. e) a h) a odst. 2, §13 s výjimkou odst. 2 písm. h), §20 s výjimkou odst. 2 písm. g) a i), §21, §117, §136, §138 a §140, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (24.10.2003),
b) §2 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 2, §3 písm. b), h) a m), §4 odst. 1 písm. e) a h), §7 odst. 2, §8 odst. 2, §9 odst. 3 písm. g) a i), §11 odst. 1 písm. d), §13 odst. 2 písm. h), §14 odst. 2, 3 a 5, §20 odst. 2 písm. g) a i), §22, §23, §25, §26 odst. 11, §27, §28 odst. 5, 6 a 9, §29, §30, §31, §32, §33, §36, §39, §49 odst. 8, 9, 10 a 11, §103 odst. 2, §104 odst. 2, §107 odst. 2 a 4, §109, §114 odst. 2 a 6, §118 odst. 2, 8 a 13, §119 odst. 5, §122 odst. 4 a §126 písm. b), která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
2. Ustanovení §3 písm. a) a l), §7 odst. 1, §8 odst. 1, §11 odst. 1 písm. c), §13 odst. 2 písm. g), §20 odst. 2 písm. f) a h), §26 odst. 10, §35, §49 odst. 5, 6 a 7, §104 odst. 1, §107 odst. 1 a 3, §114 odst. 1 a 5, §118 odst. 1, 7 a 12, §119 odst. 4 a §126 písm. a) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1.5.2004).
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
S účinností od 1.1.2004 se zrušuje:

  1. Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní.
  2. Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.
  3. Zákon č. 199/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.
  4. Zákon č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 148/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících.
  7. Zákon č. 45/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících.
  8. Zákon č. 106/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.