59/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 59/2010 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 2. 2010
Rozeslán dne 2. 3. 2010
Platnost od 2. 3. 2010
Účinnost od 1. 4. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení části prvé čl. I bodu 124 nabývá účinnosti dne 2.3.2010.
Novelizuje předpis 353/2003 Sb., 676/2004 Sb.
Novelizován předpisem 307/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a
 2. č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona o daních z příjmů.

Změny:

 • Změna v zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
  Změny v ustanoveních:
  • poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 1a - nové znění,
  • §2, §3 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje,
  • §3, §4 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • §4, §5, §9, §11 až §15 (změny),
  • vkládá se nový §15a,
  • §19, §23 (změny),
  • §24 až §27 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27c až 27e, 28 a 28a - nové znění,
  • vkládá se nový §27a až §27g,
  • §28, §29, §30 až §34, §36 až §38 (změny),
  • §39a - nové znění,
  • §41 až §43, §45, §48 až §50 (změny),
  • §55 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37 zrušuje,
  • §56 až §60 (změny),
  • bod 124. - účinnost změn 2.3.2010
   • v §60 odstavec 4 - nové znění,
  • §62a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §67, §79, §81, §85, §91, §100, §105 (změny),
  • vkládá se nový §105a,
  • §107, §109 (změny),
  • §109a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §114, §119 (změny),
  • §135i - nové znění,
  • vkládá se nový §135j až §135l.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 11. novely.

 • Změna v §2 zákona č. 376/2004 Sb., o povinném značení lihu.

Účinnost změn dnem 1.4.2010, s výjimkou části prvé čl. I bodu 124, který nabývá účinnosti dnem 2.3.2010.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.