558/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 558/2004 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 9. 11. 2004
Platnost od 9. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé, čl. II a části třetí, čl. III nabývají účinnosti dne 9.11.2004.
Novelizuje předpis 110/1997 Sb., 229/2002 Sb., 353/2003 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
 2. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §4 až §6 (změny),
  • §11 - nové znění,
  • §12, §15, §16, §23 (změny).
 • ČÁST DRUHÁ novely - Změna zákona o spotřebních daních
  Čl. II - Účinnost změn dnem vyhlášení (9.11.2004).
  • V §132 písm. d) a e), §134 odst. 1 a 2 a v §135 odst. 1, 3, 7, 8 a 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., se slova "nabídky a" ve všech použitých pádech zrušují.
 • ČÁST TŘETÍ novely - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
  Čl. III - Účinnost změn dnem vyhlášení (9.11.2004).
  • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se mění takto:
   1. V §3 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
   2. V §17 odst. 3 se v písmeni b) slova "§3 odst. 4 písm. d) a v" zrušují.

Účinnost změn dnem 1. ledna 2005, s výjimkou části druhé, čl. II a části třetí, čl. III, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (9.11.2004).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.