433/2003 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
ikona P
Číslo předpisu 433/2003 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 12. 2003
Rozeslán dne 15. 12. 2003
Platnost od 15. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 19. 2. 2008
Ruší předpis 76/2000 Sb., 446/2001 Sb.
Provádí předpis 353/2003 Sb.
Novelizován předpisem 79/2005 Sb.
Zrušen předpisem 48/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a způsob a podmínky vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků.
  2. Vyhláška č. 446/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 76/2000 Sb.

Účinnost 1.1.2004.