157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 157/2015 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 6. 2015
Rozeslán dne 29. 6. 2015
Platnost od 29. 6. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III bod 1 nabývá účinnosti dne 30.6.2015
Novelizuje předpis 353/2003 Sb., 311/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a
 2. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §59 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje,
  • v části třetí se vkládá nová hlava VI „DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU“ (§131a až §131g) včetně nadpisu,
  • §134m, §134v, §134zb, §134zf (změny),
  • vkládá se nová část osmá „NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM“ (§134zh až §134zzc) včetně nadpisu,
  • Dosavadní části osmá a devátá se označují jako části devátá a desátá,
  • v části deváté hlavě I se vkládá nový díl 8 „Přestupky na úseku nakládání se surovým tabákem“ (§135ib) včetně nadpisu,
  • v části deváté hlavě II se vkládá nový díl 11 „Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem“ (§135zzba) včetně nadpisu,
  • §136a, §139 (změny).

Čl. II
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Čl. III - Přechodná ustanovení (z nich bod 1. účinnost 30.6.2015, ostatní body dnem 1.7.2015)

 • Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6e (změny),
  • §6i „Kauce“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §6ia „Žádost o snížení kauce“ až §6ig „Zrušení snížení kauce z moci úřední“ včetně nadpisů,
  • vkládá se nový §6ka „Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot“ včetně nadpisu,
  • §6m, §6n, §7, §9 (změny).

Čl. V
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Čl. VI - Přechodná ustanovení