4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 4/2019 Sb.
Částka 2
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2018
Rozeslán dne 10. 1. 2019
Platnost od 10. 1. 2019
Účinnost od 10. 1. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.2.2019 s výjimkou čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti 10.1.2019.
Novelizuje předpis 353/2003 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Změny v ustanoveních: (účinnost od 1.2.2019)

  • §57 - nové znění,
  • §139 (změna),
  • bod 3. - účinnost od 10.1.2019

Čl. II - Přechodná ustanovení