48/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
ikona P
Číslo předpisu 48/2008 Sb.
Částka 15
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 2. 2008
Rozeslán dne 20. 2. 2008
Platnost od 20. 2. 2008
Účinnost od 20. 2. 2008
Platnost do 31. 12. 2012
Ruší předpis 433/2003 Sb., 79/2005 Sb.
Provádí předpis 353/2003 Sb.
Novelizován předpisem 395/2008 Sb., 14/2010 Sb.
Zrušen předpisem 500/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě.
§3 - Přechodné ustanovení
Nárok na vrácení spotřební daně, který vznikl přede dnem účinnosti této vyhlášky, se uplatňuje podle dosavadních právních předpisů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků.
  2. Vyhláška č. 79/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků.

Účinnost 20.2.2008.