298/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 298/2008 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 19. 8. 2008
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §75, §89, §90 (změny),
  • §91 - nové znění,
  • §98 včetně poznámek pod čarou č. 32 a 32a - nové znění,
  • vkládá se nový §102a včetně poznámky pod čarou č. 32c,
  • §107 - nové znění,
  • §137 (změny).
 • Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §39, §45, §50 (změny),
  • vkládá se nový §60a včetně poznámky pod čarou č. 19a,
  • §64b - nové znění.
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §55 (změny),
  • §61 - nové znění,
  • §69 (změny),
  • vkládá se nový §69a včetně poznámky pod čarou č. 19b,
  • §75 - nové znění,
  • §93 (změny).

Účinnost změn 19.8.2008.