216/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 216/2004 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 28. 4. 2004
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §5 zákona o krajích (krajské zřízení).
  • Změna zákona o obcích (obecní zřízení).
    Změny v ustanoveních:
    • v nadpisu dílu 4 hlavě I (§27), §34a, §142.
  • Změna v §15 zákona o hlavním městě Praze.

Účinnost změn 28.4.2004.