229/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 229/2003 Sb.
Částka 79
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 7. 2003
Rozeslán dne 31. 7. 2003
Platnost od 31. 7. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dne 31.7.2003.
Novelizuje předpis 565/1990 Sb., 129/2000 Sb.