591/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004
ikona P
Číslo předpisu 591/2004 Sb.
Částka 203
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 11. 2004
Rozeslán dne 29. 11. 2004
Platnost od 29. 11. 2004
Účinnost od 29. 11. 2004
Provádí předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
  3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením vlády se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004 takto:

  1. Uvolněným členům zastupitelstev náleží ve druhém pololetí roku 2004 další odměna ve výši dvaceti pěti procent částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno ve druhém pololetí roku 2004 poskytnout další odměnu až do výše dvaceti pěti procent částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout.
  2. Další odměna vypočtená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Účinnost 29.11.2004.