106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
ikona P
Číslo předpisu 106/2016 Sb.
Částka 41
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2016
Rozeslán dne 6. 4. 2016
Platnost od 6. 4. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 256/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a
  4. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Změny nabývají účinnosti dnem 1.7.2016.