257/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 257/2017 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 2. 9. 2017
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.