318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
ikona P
Číslo předpisu 318/2017 Sb.
Částka 109
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 9. 2017
Rozeslán dne 2. 10. 2017
Platnost od 2. 10. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Opraven předpisem REG 19146001
Ruší předpis 414/2016 Sb.
Provádí předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Novelizován předpisem 202/2018 Sb., 338/2019 Sb., 415/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  2. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a
  3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Nařízením vlády se stanoví výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
§2 - Zrušovací ustanovení