160/2023 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2023 sp. zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 160/2023 Sb.
Částka 81
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 9. 5. 2023
Rozeslán dne 15. 6. 2023
Platnost od 15. 6. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 22/22 dne 9. května 2023 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), Radovana Suchánka, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny senátorů, za kterou jedná Ing. Michael Canov a která je zastoupena doc. JUDr. et Mgr. Janou Tlapák Navrátilovou, advokátkou, sídlem Prvního pluku 206/7, Praha 8 - Karlín, na zrušení §71 odst. 4, in eventum slov "a to ani po skončení výkonu funkce", §73 odst. 1 a 3, v §74 odst. 1 slov "a prováděcího právního předpisu", §76 odst. 2 a 3, v §84 odst. 2 písm. n) slova "neuvolněným", §134 odst. 3, §153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, slova "neuvolněným" v §35 odst. 2 písm. p), §46 odst. 4, zn slov "a to ani po skončení výkonu funkce", §48 odst. 1 a 3, §51 odst. 2 a 3, §98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §52 odst. 6, in eventum slov "a to ani po skončení výkonu funkce", §54 odst. 1 a 2, v §55 odst. 1 slov "a prováděcího právního předpisu", §57 odst. 2 a 3, v §59 odst. 2 písm. u) slova "neuvolněným", §87 odst. 4 a §120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Parlamentu a vlády jako účastníků řízení,

takto:

I. Ustanovení §73 odst. 1, §134 odst. 3 a §153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §48 odst. 1 a §98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §54 odst. 1 a §87 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, se uplynutím dne 31. prosince 2023 zrušují.
II. Ve zbývající části se návrh zamítá.