246/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 246/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 14. 9. 2011
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §91 odst. 2 a v §137 odst. 1 se slova "§93 odst. 1" nahrazují slovy "§93",
  • §93 (změny).
 • Změna v §39 a §42 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Účinnost změn 14.9.2011.