345/2000 Sb. - Vyhláška o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
ikona P
Číslo předpisu 345/2000 Sb.
Částka 92
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 9. 2000
Rozeslán dne 27. 9. 2000
Platnost od 27. 9. 2000
Účinnost od 12. 11. 2000
Platnost do 31. 12. 2002
Ruší předpis 51/1998 Sb., 121/1999 Sb.
Provádí předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 147/2000 Sb.
Novelizován předpisem 427/2000 Sb.
Zrušen předpisem 512/2002 Sb.