263/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 263/2019 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2019
Rozeslán dne 18. 10. 2019
Platnost od 18. 10. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Změny:

  • Změny v §72 a §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
  • Změna v §47 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
  • Změna v §53 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.