419/2023 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 419/2023 Sb.
Částka 192
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 29. 12. 2023
Provádí předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Sdělením Ministerstva vnitra se vyhlašuje pro rok 2024 výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve výši 42 249 Kč..