ikona Pikona R
120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

1 2 3 4 5
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5
120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 120/2001 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 2. 2001
Rozeslán dne 3. 4. 2001
Platnost od 3. 4. 2001
Účinnost od 1. 5. 2001
Poznámka k účinnosti Část první hlava třetí až osmá a § 131 nabývají účinnosti 1.9.2001.
Pr. př. je v úplném znění 444/2009 Sb.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 99/1963 Sb., 97/1974 Sb., 68/1990 Sb., 283/1991 Sb., 328/1991 Sb., 335/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 265/1992 Sb., 337/1992 Sb., 357/1992 Sb., 358/1992 Sb., 586/1992 Sb., 85/1996 Sb., 82/1998 Sb., 26/2000 Sb.
Novelizován předpisem 6/2002 Sb., 279/2003 Sb., 360/2003 Sb., 53/2004 Sb., 257/2004 Sb., 284/2004 Sb., 499/2004 Sb., 501/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 79/2006 Sb., 133/2006 Sb., 253/2006 Sb., 296/2007 Sb., 347/2007 Sb., 254/2008 Sb., 259/2008 Sb., 274/2008 Sb., 301/2008 Sb., 7/2009 Sb., 41/2009 Sb., 183/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 285/2009 Sb., 286/2009 Sb., 310/2010 Sb., 409/2010 Sb., 188/2011 Sb., 269/2011 Sb., 428/2011 Sb., 89/2012 Sb., 396/2012 Sb., 45/2013 Sb., 170/2013 Sb., 256/2013 Sb., 303/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 115/2015 Sb., 139/2015 Sb., 164/2015 Sb., 375/2015 Sb., 183/2017 Sb., 258/2017 Sb., 298/2017 Sb., 94/2018 Sb., 31/2019 Sb., 588/2020 Sb., 38/2021 Sb., 155/2021 Sb., 218/2021 Sb., 261/2021 Sb., 286/2021 Sb., 448/2021 Sb., 214/2022 Sb., 250/2023 Sb., 255/2023 Sb., 349/2023 Sb., 462/2023 Sb.
Prováděn předpisem 330/2001 Sb., 331/2001 Sb., 418/2001 Sb., 329/2008 Sb., 254/2015 Sb.