94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 94/2018 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2018
Rozeslán dne 5. 6. 2018
Platnost od 5. 6. 2018
Účinnost od 5. 6. 2018
Novelizuje předpis 358/1992 Sb., 523/1992 Sb., 85/1996 Sb., 120/2001 Sb., 253/2008 Sb., 93/2009 Sb., 280/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změna v §56 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
  • Změna v §6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
  • Změna v §21 a §46 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
  • Změna v §31 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
  • Změna v §39 a §40 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Změna v §15 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.