250/2023 Sb. - Zákon o veřejných dražbách
ikona P
Číslo předpisu 250/2023 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 7. 2023
Rozeslán dne 25. 8. 2023
Platnost od 25. 8. 2023
Účinnost od 1. 1. 2025
Novelizuje předpis 120/2001 Sb., 517/2002 Sb., 257/2004 Sb., 377/2005 Sb., 56/2006 Sb., 315/2006 Sb., 110/2007 Sb., 296/2007 Sb., 7/2009 Sb., 223/2009 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 303/2013 Sb., 375/2015 Sb., 51/2016 Sb., 298/2016 Sb., 291/2017 Sb.
Ruší předpis 26/2000 Sb., 168/2000 Sb., 18/2014 Sb., 167/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament přijal nový zákon o veřejných dražbách.

Předmět úpravy

Zákon stanoví pravidla pro provádění veřejné dražby, zvláštní pravidla pro provádění nucené dražby a výkon státní správy ve věcech veřejných dražeb.

§63 - Přechodná ustanovení.

§64 - Zrušovací ustanovení.