258/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 258/2017 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 1. 9. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I body 1, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 38, 40 a 41 nabývají účinnosti 1.7.2018.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 358/1992 Sb., 85/1996 Sb., 120/2001 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.7.2018
  • §5, §6, §7, §8, §9, §9b, §15 (změny),
  • body 14. až 17. - změny s účinností od 1.7.2018
   • body 14. až 16. se týkají §18 zákona,
   • bod 17. - vkládají se nové §18a§18d,
  • §21 (změny),
  • bod 19. - změny s účinností od 1.7.2018
  • §24a, §24b, §25b, §32, §35, §35a, §35b (změny),
  • §38 - nové znění,
  • §40, §42, §44 (změny),
  • bod 35. - změny s účinností od 1.7.2018
   • v §45 odst. 2 písmeno a) - nové znění,
  • §46, §49a (změny),
  • bod 38. - změny s účinností od 1.7.2018
   • v §52b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4,
  • vkládá se nová část devátá „PŘESTUPKY“ (§52d) včetně nadpisu,
  • dosavadní část devátá se označuje jako část desátá,
  • bod 40. - změny s účinností od 1.7.2018
   • v §53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
  • bod 41. - změny s účinností od 1.7.2018
  • §56, §56a (změny),
  • vkládá se nový §56b.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §18 (změny),
  • vkládá se nová část jedenáctá „PŘESTUPKY“ (§109g) včetně nadpisu,
  • dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §4, §124a a §124b zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §27 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.