164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 164/2015 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2015
Rozeslán dne 1. 7. 2015
Platnost od 1. 7. 2015
Účinnost od 1. 9. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé čl. III bodu 20, pokud jde o §49 odst. 3, nabývá účinnosti dne 1.1.2016.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 120/2001 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a
 2. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Změny:

 • Změny v §261, §299, §304, §322, §325b, §333, §336i a §336m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 3. novely.

 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §7a (změny),
  • v §9 odst. 2, §16 odst. 2, §17 odst. 3 a v §124c odst. 1 písm. d) se slovo "exekutorského" zrušuje,
  • §17 až §19, §22, §23 (změny),
  • v §44a odst. 2 a 3, §46 odst. 6, §54 odst. 5 a v §69a odst. 1 se slova "§47 odst. 5" nahrazují slovy "§47 odst. 6",
  • §46 až §48 (změny),
  • bod 20. - změna s účinností od 1.1.2016, pokud jde o §49 odst. 3
   • v §49 odst. 3 se za slova "nebo vyrozumění" vkládají slova "nebo datový soubor obsahující údaje o změně nebo zrušení exekučního příkazu",
  • §58, §113a (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodech 1. až 5. novely.