139/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
ikona P
Číslo předpisu 139/2015 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 5. 2015
Rozeslán dne 16. 6. 2015
Platnost od 16. 6. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 120/2001 Sb., 256/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §149, §151, §255 (změny),
  • §262a - nové znění,
  • vkládá se nový §262b,
  • §267, §268, §304b, §309, §338v, §374a (změny).
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §33 (změny),
  • v §33a odst. 1, §33b, §33c, §33d odst. 1, §33e a v §33f se slova "prostřednictvím Komory" zrušují,
  • §34, §36 (změny),
  • §42 - nové znění,
  • §46, §49, §55, §58, §59 (změny),
  • §69a se zrušuje,
  • v části první se vkládá nová hlava V „ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NA NEMOVITÝCH VĚCECH“ (§73a) včetně nadpisu,
  • dosavadní hlavy V až XIV se označují jako hlavy VI až XV,
  • vkládá se nový §89a,
  • §131 (změny).
 • Změna v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kde se v §23 odst. 1 písm. a) slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "soudcovského zástavního práva na nemovitosti" se vkládají slova "a podaném návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva".