ikona Pikona R
242/2016 Sb. - Celní zákon

Sestaveno k datu 18. 6. 2024
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
242/2016 Sb. - Celní zákon
ikona P
Číslo předpisu 242/2016 Sb.
Částka 95
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2016
Rozeslán dne 29. 7. 2016
Platnost od 29. 7. 2016
Účinnost od 29. 7. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §56 odst. 2 písm. d) nabývá účinnosti dne 1.9.2016.
Novelizuje předpis 35/1993 Sb., 113/1997 Sb., 256/2000 Sb., 265/2001 Sb., 354/2003 Sb., 413/2005 Sb., 79/2006 Sb., 267/2006 Sb., 342/2006 Sb., 170/2007 Sb., 296/2007 Sb., 41/2009 Sb., 218/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 104/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 308/2013 Sb., 344/2013 Sb., 360/2014 Sb.
Ruší předpis 13/1993 Sb., 274/1997 Sb., 115/1998 Sb., 133/2001 Sb., 1/2002 Sb., 248/2002 Sb., 450/2002 Sb., 481/2002 Sb., 117/2003 Sb., 322/2003 Sb., 410/2003 Sb., REG 03120001, 56/2004 Sb., 187/2004 Sb., 251/2004 Sb., 430/2004 Sb., 201/2005 Sb., 563/2006 Sb., 599/2006 Sb., 200/2007 Sb., 136/2008 Sb., 393/2008 Sb., 317/2010 Sb., 421/2012 Sb., 35/2015 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 80/2019 Sb., 283/2020 Sb., 609/2020 Sb., 284/2021 Sb., 355/2021 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 244/2016 Sb., 245/2016 Sb., 333/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový celní zákon.

Předmět úpravy
Tento zákon upravuje

  1. v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy (dále jen "přímo použitelný předpis Evropské unie")
    1. výkon dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na celní území Evropské unie nebo jej opouští,
    2. sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů o obchodu Evropské unie,
    3. správu cel a
    4. povolení související se správou cel a
  2. správu daní, stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně, že se pro jejich správu použijí ustanovení o správě cel.

§71 - Přechodná ustanovení
§72 - Zrušovací ustanovení
(dotýká se 43 dalších právních předpisů).