251/2004 Sb. - Sdělení, kterým se sděluje rozhodnutí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností
ikona P
Číslo předpisu 251/2004 Sb.
Částka 81
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 22. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 28. 7. 2016
Ruší předpis 270/2002 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Ministerstvo financí zrušuje rozhodnutí ze dne 13. června 2002, zveřejněné ve sdělení č. 270/2002 Sb., kterým byly zřízeny pobočky celních úřadů pro výkon jejich působnosti.
Účinnost 1.5.2004.