393/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 393/2008 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 14. 10. 2008
Rozeslán dne 30. 10. 2008
Platnost od 30. 10. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 28. 7. 2016
Opraven předpisem REG 08135001
Novelizuje předpis 201/2005 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 2a - nové znění,
 • §2 (změny),
 • §3 včetně poznámek pod čarou č. 5, 5a, 6, 7, 7a a 8 - nové znění,
 • §4 až §9, §12 (změny),
 • Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 - nové znění,
 • Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 18 až 21 - nové znění,
 • Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 22 až 28 - nové znění,
 • Příloha č. 4 - nové znění,
 • Příloha č. 5 včetně poznámek pod čarou č. 29 až 35 - nové znění,
 • Příloha č. 6 včetně poznámky pod čarou č. 36 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Při vyhotovení a opravách výkazů pro Intrastat za referenční období před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 2. Ustanoveními bodů 4 a 5 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce se řídí i zpravodajské jednotky, které nevykazují v roce 2009 údaje pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží, protože nepřekročily hodnoty osvobozujících prahů stanovených před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 1.1.2009.