56/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
ikona P
Číslo předpisu 56/2004 Sb.
Částka 18
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 2. 2004
Rozeslán dne 10. 2. 2004
Platnost od 10. 2. 2004
Účinnost od 10. 2. 2004
Platnost do 31. 12. 2003
Novelizuje předpis 462/2003 Sb.
Zrušen předpisem 462/2003 Sb., 242/2016 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů.
Změny jsou provedeny v příloze č. 1 kapitole 15.
Účinnost změn 10.2.2004.