35/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
ikona P
Číslo předpisu 35/2015 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 2. 2015
Rozeslán dne 20. 2. 2015
Platnost od 20. 2. 2015
Účinnost od 20. 2. 2015
Platnost do 28. 7. 2016
Novelizuje předpis 421/2012 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
Změny:

  • v příloze č. 1 části III., díl A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty včetně poznámky pod čarou č. 14 - nové znění.